Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Inskolning och introduktion

Många förskolor runt om i Sverige har introducerat en ny typ av inskolning som beskrivs som en mer föräldraaktiv introduktion. Den är utformad som en heldagsintroduktion där du som förälder blir trygg tillsammans med ditt barn på förskolan. Verktygslådan har, liksom övriga kommunala förskolor i Knivsta valt denna form. Innan introduktionens start bjuds ni in till ett samtal med en pedagog på avdelning för att prata om ert barn. Under introduktionen ligger vårt fokus på vara med barnen därför är samtalet ett viktigt forum för oss att få information om ert barn och berätta om verksamheten.

Heldagsintroduktion innebär att du som förälder tillsammans med ditt barn är med i den fortlöpande verksamheten. Heldagsintroduktionen pågår klockan 9-14 i ca 5 dagar och du som förälder är med i stort sett hela tiden. Introduktionen är viktig för att både barnet och föräldern ska bli bekanta och trygga med förskoleverksamheten. Ofta introduceras flera föräldrar och barn vid samma tidpunkt vilket ger goda förutsättningar för föräldrar att skapa relationer sinsemellan.

Ni föräldrar känner era barn bäst och vi pedagoger vet hur barn fungerar i förskolegrupper. Ni är aktiva med era barn till exempel, klär på/av, byter blöjor, matar, vilar mm i början av introduktionen, detta kan man successivt släppa under veckans gång.

Förskolan bjuder på lunch den första dagen. Som förälder har du möjlighet att köpa lunch vid de andra lunchtillfällena, eller värma medhavd lunch.

 

  • Senast uppdaterad 16 dec 2014