Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Profil

Ljusbord med bokstäver.

På Verktygslådan har vi ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt där vi arbetar utifrån läroplanen, Lpfö98/10.

Barn lär sig hela tiden och tillägnar sig sina kunskaper genom att prova själv i många olika situationer. Barnens inflytande över sin egen situation är viktig, därför lägger vi stor vikt vid att ta del av deras tankar och åsikter för att forma och utveckla verksamheten.

Lek med känseltavlor på väggen.

Lyssnande och observation är viktiga delar i verksamheten och utgångspunkt för den reflektion och dokumentation som är den pedagogiska grunden för verksamheten. Vi anpassar och förändrar den pedagogiska miljön utifrån den barngrupp vi har här och nu för att på bästa sätt ge förutsättningar för barns lärande.

  • Senast uppdaterad 12 mar 2015