Resultat och metoder

"För att säkerställa att förskolan har god kvalitet görs kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av verksamheten. Genom det arbetet kan vi utveckla och skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande".

Utifrån läroplan för förskolan, Lpfö 98/10

 

Logga
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Resultat och metoder

För att det pedagogiska arbetet på förskolan ska utvecklas sker planerings-, reflektions- och utvärderingsarbetet i arbetslagen på ett strukturerar och tydligt utformat sätt. Detta ligger till grund för utformningen av verksamheten och är kopplad till läroplanens mål och uppdrag.

För att veta om de metoder och arbetssätt vi använder utvecklar verksamheten, görs regelbundet uppföljning och utvärdering. Resultatet från dessa ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

 

  • Senast uppdaterad 16 sep 2014