Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Pedagogik, metoder och arbetssätt

Vi har en allsidig pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Det är viktigt för oss att skapa goda och trygga relationer med barnen.

Lek med duplo och balansbana.

Leken får ett stort utrymme i verksamheten. I leken övar barnen bland annat sin sociala kompetens, motorik, fantasi och språkmedvetenhet. Även den skapande verksamheten är viktig och vi erbjuder barnen att prova på olika typer av material, tekniker och medier i sitt skapande.

Målning med grön färg.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation i verksamheten för att synliggöra barns lärande och olika processer de befinner sig i. 

Samarbete kring iPad.

  • Senast uppdaterad 27 mar 2015