Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Mål

Förskolan arbetar utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö98/10. I arbetslagen sker kontinuerlig utvärdering och uppföljning gentemot de uppsatta målen. I verksamhetsplanen synliggörs förskolans fokusområde för läsåret vilka utgår från tidigare läsårets utvärdering. I slutet av varje läsår utvärderar vi verksamheten gentemot de uppställda målen i en verksamhetsberättelse.

 

  • Senast uppdaterad 5 nov 2014