Stöd, hälsa och trygghet

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt att samarbeta och lösa problem”

Läroplan för förskolan/ Lpfö 98/10

 

Vänner
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Stöd, hälsa och trygghet

Det är viktigt att alla barn och föräldrar känner sig trygga på förskolan. Vi arbetar medvetet för att alla barn och föräldrar ska känna till all personal, oavsett vilken avdelning man tillhör. Som förälder vill vi att du ska känna att vi alltid ser till ditt barns bästa! 

Kompisar

Inget barn i förskolan ska utsättas för diskriminering, mobbning eller annan kränkande behandling. Därför är vår värdegrund en viktig del i det dagliga arbetet på förskolan. 

 

  • Senast uppdaterad 27 mar 2015