Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Enligt Skollagen, 5 kap, 1§ framgår att ”Om (rektors) utredning visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följa upp och utvärderas.”

Utvecklingsplaner

Individuella utvecklingsplaner upprättas minst en gång per termin. De ska vara skrivna framåtsyftande, och anknyta till de lokala målen i varje ämne. Utvecklingsplanerna presenteras i samband med de individuella utvecklingssamtalen. Eleven och föräldern ska då vara medvetna om hur väl eleven har uppfyllt målen i varje ämne.

Betygsliknande, skriftliga omdömen i varje ämne ges i samband med utvecklingssamtalen.

 

  • Senast uppdaterad 23 okt 2014