Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Vilket stöd finns att få?

Knivsta kommun har ett genomtänkt, inkluderande synsätt där ledorden i Barn- och elevhälsoplanen är att vi tillsammans kan skapa förutsättningar för lärande. 

I kommunen samarbetar psykologer, kuratorer, specialpedagoger, en pedagog ansvarig för kommunens Skoldatatek, skolsköterskor och skolläkare i ett elevhälsoteam benämnt elevhälsan. 

Medarbetarna i elevhälsan är centralt anställda men verkar lokalt, på de enheter de är anvisade. De lokala elevhälsoteamen ansvarar rektor för, med ett tydligt uppdrag att utnyttja alla professioner inom den lokala elevhälsan tvärprofessionellt. Läs mer under rubriken Elevhälsan.

Knivsta har ett eget Skoldatatek som arbetar för elever i behov av särskilt stöd, främst med fokus på läs-, skriv- och koncentrationssvårigheter. Genom att öka medvetenheten om vilka alternativa verktyg för lärande som finns och vilka svårigheter de kan underlätta, ökar Skoldatateket möjligheterna för varje enskild elev att nå målen utifrån sina förutsättningar.

Utlåning av talböcker

Alla elever med läsnedsättning har rätt till och kan gratis låna inläst skönlitteratur både privat och i skolan. Bokformen kallas talböcker och användaren kan via sin surfplatta/smarttelefon/dator låna, "hörläsa", ändra läshastighet, sätta bokmärken och ibland även se texten samtidigt som den läses upp. Utbudet är stort och erbjuds av samtliga skolor i kommunen.

För att eleven ska få låna talböcker krävs att vårdnadshavare bekräftar läsnedsättningen via ett avtal med talboksbiblioteket.Observera att eleven behöver inte någon utredning eller diagnos för detta!

Mer om talböcker finns att läsa på www.legimus.se.

Ansvarig för denna tjänst på skolorna är:

Alsike skola            emelie.setterlind@edu.knivsta.se 
Brännkärrskolan     carola.astrand@edu.knivsta.se 
Högåsskolan           jeanette.glimmerud@knivsta.se 
Lagga skola            kristin.svensson@edu.knivsta.se  
Långhundra skola   emma.erikssontall@edu.knivsta.se 
Segersta skola        lotta.weimarson@knivsta.se 
Thunmansskolan    cornelia.eriksson@knivsta.se 
Ängbyskolan           susanne.lidstrom@edu.knivsta.se  

Ansvarig samordnare är: daniel.lafvas@knivsta.se

 

 

  • Senast uppdaterad 23 okt 2014