Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Diskriminering och kränkande behandling

"Alla förskolor och skolor är skyldiga att bedriva ett aktivt arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever."
(Skollagen 6 kap.)

Om ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skall detta utredas snarast .

Lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling, är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor. Därefter ansvarar förskolechef/rektor  för att en utredning genomförs.
Om utredningen visar att en kränkning ägt rum, anmäls detta till handläggare på barn- och ungdomsförvaltningen.

Upplysningar om hur man arbetar runt  diskriminering och kränkande behandling finns på varje förskola och skola.

  • Senast uppdaterad 17 dec 2014